OŠ

Tekst prijave

Automobili se svako jutro parkiraju na zelenu površinu ispred ulaza u dvorište područne O.Š. Kaštanjer, na adresi Rižanske skupštine 6, pored dječjeg vrtića Centar.

Lokacija

  1. Redarstvo
    Redarstvo15. rujna 2023. 12:17

    Navedena lokacija koju ste prijavili k.č.br. *4709, MB 324256 k.o. PULA čiji je vlasnik OTVORENO SVEUČILIŠTE Pula, nije javna površina, pa nema osnova za postupanjem.