Palladiova

Tekst prijave

Neisparavan automobil bez tablica.

Lokacija

Slike nakon intervencije

  1. Redarstvo
    Redarstvo16. veljače 2024. 18:58

    Vozilo je uklonjeno sa javne površine.