Plodine

Tekst prijave

Ugiinula mačka na zaobilaznicu preko pita Plodina na zelenoj površini prema ogradi od Brioni Pula. Prijavljena je bila 25.12 2023.

Lokacija

Slike nakon intervencije

  1. Redarstvo
    Redarstvo16. siječnja 2024. 12:27

    nadležene službe su izašle na predmetnu lokacij i uklonili lešinu mačke