Pranje

Tekst prijave

Ulica puna smeća jer nema pometača. Od kada su nam stavili podzemne kontejnere, smeća na ulici ima puno više, od plastčnih boca i vrećica, papira, kartona...do ostataka hrane. Kao da živimo na Kaštijunu. Molimo da se uvede redovito pometanje i pranje ulice.

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!