Prijedlog

Tekst prijave

Predlažem postavljanje ogledala na križanje Besenghijeve ulice i ulice Otokara Keršovana. Zbog nepreglednosti prometa s lijeve strane na križanju.

Lokacija

  1. Prijavitelj
    Prijavitelj7. listopada 2021. 14:11

    Poštovani, Izlaskom na teren utvrdit će se da li je potrebno postaviti prometno zrcalo, te ukoliko postoji opravdani razlog, izraditi prometni elaborat u kojem se uvodi nova organizacija prometa, odnosno postavljanje prometnih zrcala na području Grada Pule na mjestima gdje je potrebno radi povećanja razine preglednosti na pojedinim raskrižjima. Slijedom navedenog, nakon izrade prometnog elaborata, potrebno je ishodovati suglasnost na isti od strane Ministarstva unutarnjih poslova (MUP-a), te u konačnici realizirati na terenu.