Prijedlog

Tekst prijave

Rampu treba premjestiti bliže objektima a ovaj parking ostaviti izvan rampe i omogućiti korištenje bez prepreka.

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!