Prijedlog

Tekst prijave

Prijedlog Herculanei: oslobodite podzemne kontejnere za miješani otpad od šifri i ključeva jer to ionako ne funkcionira...primjer: mi redovito s našim ključem (u svoje ime i za svoj račun?) otvaramo kontejner kako bi bacili vrećice koje su stavljene pored kontejnera, a sve kako ih galebovi nebi kljucali i raznosili svuda naokolo i kako nebi zaudaralo... Drugi prijedlog: redovito pometati i prati površinu oko kontejnera...

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!