Punta

Tekst prijave

Welcome ti Pula - igralište na punti predstavlja reprezentativan ulaz u grad. Dotrajalo igralište koriste isključivo košari i pijanci koji u noćnim satima rade buku a iza sebe ostavljaju samo ostatke razbijenih bica i miris urina. Naravno da niti jedan roditelj ne bi htio svije dijete dovesti u ovaj park. Prvo je potrebno ukloniti drvenu nastambu koja je centar njihova okupljanja i ostale klupe sa stilovima i postaviti klasične klupe uz igralište te u bolje osvijetliti park, te zatim renovirati i pojačati čišćenje parka.

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!