Put

Tekst prijave

Put od Fortice- ogledalo staro i pohabano, teško se vidi, molim zamjenu novog i većeg,hvala

Lokacija

  1. Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom
    Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom7. veljače 2023. 12:59

    Komunalni redari su prema prijavi bili na predmetno lokaciji i nakon provjere uputili zahtjev nadležnom tijelu na postupanje i rješavanje problema.