Rizzijeva

Tekst prijave

Košnja trave !Jedna tvrtka kosi unutar igrališta jedna izvan ograde. Jedni nisu napravili svoj poso do kraja.Dali imate nekog kontrolira da vidite što ti djelatnici rade ovako je to smiješno a i žalosno to nije nikada bilo tako..Uvedite odgonost i red.

Lokacija

Slike nakon intervencije

  1. Pula Herculanea d.o.o.
    Pula Herculanea d.o.o.24. svibnja 2023. 15:46

    Nadležna služba postupila je po prijavi i pokosila zelenilo na predmetnoj lokaciji.