Smeće

Tekst prijave

Mjesecima se gomila smece a nadlezni iz grada ne reagiraju.valjda netko drugi upravlja kupalistem valkane?!

Lokacija

Slike nakon intervencije

  1. Pula Herculanea d.o.o.
    Pula Herculanea d.o.o.25. siječnja 2023. 08:07

    Komunalni redari su dana 24.01.2023. u obilasku terena na navedenoj lokaciji utvrdili da su nadležne službe Grada Pula postupile prema primljenom zahtjevu i očistili krupni otpad.