šuma

Tekst prijave

Poštovani, Molim da se predloži Gradskom vijeću da se šuma Drenovica proglasi Park šumom po uzoru na ostale park šume u RH. Drenovica posjeduje sve karakteristike park šume kao što su: - sportsko-rekreativna namjena - svakodnevno se koristi za šetnje, trčanje, vježbanje, odmaranje od strane svih dpobnih skupina, od umirovljenika do vrhunskih sportaša - nalazi se u neposrednoj blizini gradskih četvrti Vidikovac i Nova Veruda, te stvaranje park šume osigurali bi dugoročno zdravu i korisnu majenu šume - krajobrazna vrijednost jeste nemjerljiva radi očuvanja izgleda kako Pule tako i gradskih naselja - šuma Drenovica posjeduje i Austrougarsku bitnicu koja je potpuno zapuštena, a koja bi mogla biti atrakcija ukoliko bi se uredila, te ovime dobijamo i povijesnu znamenitost - u prošlosti je Drenovica služila i kao mali hipodrom dok se danas koristi kao igralište za više svrha - zaštitili bi Drenovicu u mogućoj zloupotrebi komerijalizacije šumice - održavanjem staza za šetnju i trčanjem te sportskih rekvizira omogućili aktivije bavljenje sportom građanima - čišćenje i održavanje šume bi bilo lakše kada bi se postavile kante za smeće koje bi se redovno praznile - nedavno održan konjički turnir je primjer kako možemo višestruko obogatiti građanski život i druženje u prirodi Nadam se da će moj prijedlog do0biti potporu. Hvala

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!