U

Tekst prijave

Neadekvatno zbrinjeni tekstilni otpad sa strane radnika Herculanee nakon čišćenja

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!