Ul.

Tekst prijave

Poštovani, određene osobe već dulje vrijeme, govorimo o više godina, na nekretnini označenoj kao k.č.br. 964/6, k.o. Pula u vlasništvu Grada Pule uzurpiraju vlasništvo Grada na način da ne dopuštaju drugim osobama da parkiraju svoja vozila na toj nekretnini, a unazad godinu dana ili više čak su bez ikakvog dopuštenja postavili ove prepreke. Na slici je samo jedna, ali na cijeloj nekretnini ih ima oko 5. Već sam o tome pisao komunalnim redarima, ali nikakve konkretne akcije nije bilo pa molim da se to hitno riješi te da se uklone sve ove prepreke i da se omogući svima da tu parkiraju svoja vozila sve dok Grad ne odluči što će s tom nekretninom.

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!