Ul.

Tekst prijave

Smeče i razbacane stare stolice kod bivšeg kioska. Molim da se dođe počistiti.

Lokacija

  1. Zadužena služba
    Zadužena služba27. ožujka 2024. 17:20

    Lokacija na kojoj se nalaze predmeten stvari je k.č.br. 501/14, MB 324108 k.o. GALIŽANA, koja je u privatnom vlasništvu