Ul.

Tekst prijave

Dali je legalno pri iskapanju temelja buduće zgrade ispumpavati vodu i mulj u sustav javne odvodnje. Mislimo na glas tko će platiti odštopavanje do kojega će neminovno doći.

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!