Ul.B.Kosa

Tekst prijave

Auti parkirati na zelenu površinu koji pjesaci koriste kao nogostp jer Valvazorova ulica ga nema do kraja koja se spaja sa Bruna Kosovom ulicom kada grad misli napraviti taj nogostup jer pjesaci moraju hodati po ulici već 40 godina.Molio bi komunalne djelatnosti da ili kazne ili pomaknu te automobile jer reda mora biti

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!