Ul.Bože

Tekst prijave

Električni kabel razvučen...najvjerovatnije pod naponom...od razvodne kutije preko stupa za javnu rasvjetu do zgrade u izgradnji.

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!