ulici

Tekst prijave

Zahvaljujemo službi za prometno redarstvo što su konačno nakon godinu dana riješili problem nepropisnog parkiranja u ulici Valmade kod k.br 55 do 59 i samim time više nismo u opasnosti od frontalnog sudara sa automobilima koji dolaze iz suprotnog smjera (malo ironije ne škodi).

Lokacija

  1. Prijavitelj
    Prijavitelj23. travnja 2024. 14:41

    Nije riješeno.