Ul.R.Petrović

Tekst prijave

Neredovita odvožnja smeća na Stoji! Zašto plaćamo ako se ne odvozi?

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!