Uređenje

Tekst prijave

Pod hitno treba sanirati ogromne rupe u Jeromelinoj ulici nastale lošim izvođenjem radova! Također porebno je na navedenom djelu proširiti cestu i postaviti rasvjetu jer je pola ulice u mraku

Lokacija

  1. Prijavitelj
    Prijavitelj27. rujna 2021. 09:42

    Poštovani, za predmetnu lokaciju je u tijeku ishodovanje građevinske dozvole, a sama realizacija biti će realizirana po osiguranju financijskih sredstava. U međuvremenu, do realizacije same gradnje, izvršiti će se sve potrebne sanacije.

  2. Prijavitelj
    Prijavitelj18. listopada 2021. 09:37

    Kada će se izvršiti sanacija rupe?