Uspon

Tekst prijave

Pješačka zona parking. Uspon Pavla đakona 6 vozilo blokira ulaze

Lokacija

Slike nakon intervencije

  1. Redarstvo
    Redarstvo7. ožujka 2024. 13:42

    Komunalno prometni redar sankcionirao je predmetno vozilo na navedenoj lokaciji.