Uspon

Tekst prijave

Pješačka zona vikend parking. Uspon Pavla đakona 6 vozilo blokira ulaze u pješačkoj zoni

Lokacija

Slike nakon intervencije

  1. Redarstvo
    Redarstvo7. ožujka 2024. 13:40

    Komunalno prometni redar sankcionirao je predmetno vozilo na navedenoj lokaciji.