Valdebečki

Tekst prijave

Auto u šumi

Lokacija

  1. Redarstvo
    Redarstvo6. svibnja 2023. 08:02

    Poštovani, postupajući po prijavi Komunalni redar je otišao na lokaciju, te je utvrdio da se predmetno vozilo nalazi na k.č. 3439/1, k.o. Pula, koja je po katastarskom planu u vlasništvu Republike Hrvatska.