Valdebek

Tekst prijave

Poštovani, Obraćam Vam se s molbom u vezi održavanja i košnje čestica 3754/15 i 3757/2 koje su u vlasništvu Grada Pule, a pripadaju Mjesnom odboru Valdebek. Navedene čestice su u naravi nedovršena cesta koja pripada ulici Jasne Crnobori i koristi se svakodnevno od velikog broja građana, ponajviše djece i šetača. S obzirom na navedeno, nemoram posebno isticati koliko bi znacilo da se prilikom održavanja parka i multifunkcionalnog igrališta na Valdebeku doda i košnja navedene ceste barem u širini od 2 metra.

Lokacija

  1. Pula Herculanea d.o.o.
    Pula Herculanea d.o.o.29. ožujka 2024. 09:48

    Poštovani, navedene katastarske čestice su u privatnom vlasništvu.