Valmade

Tekst prijave

Znak stop okrenut za 90 stupnjeva na način da se ne vidi iz smjera u kojemu ga je potrebno već iz poprečnog smjera koji već ima svoj znak.

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!