Valmade

Tekst prijave

Znak STOP, više od mjesec dana krivo okrenut.

Lokacija

Slike nakon intervencije

  1. Pula Parking d.o.o.
    Pula Parking d.o.o.25. ožujka 2024. 08:02

    Znak vraćen u ispravan položaj.