Valmade

Tekst prijave

Reciklažno dvorište Valmade. “Zelena zaštita” da se ne vidi smeće s glavne ceste postala odavno smeće

Lokacija

  1. Pula Herculanea d.o.o.
    Pula Herculanea d.o.o.7. ožujka 2023. 12:48

    Komunalni redari su postupili prema prijavi, djelatnici Reciklažnog dvorišta pristupiti će obnovi ograde dvorišta.