Veruda

Tekst prijave

Parkiranje na autobusnoj na Verudi , tako je cijeli dan , svaki dan .

Lokacija

  1. Redarstvo
    Redarstvo7. rujna 2023. 07:40

    Prometni redari izašli su po prijavi na teren i navedenoj lokaciji nisu zatekli predmetno vozilo.