Verudela

Tekst prijave

k.č.br. 3863/5 , k.č.br. 4866/1 kada će se građanima Grada Pule omogućiti korištenje parkinga na tim lokacijama? Lokacije se nalaze iza rampe na Verudeli, te zaštitar ne dopušta, građanima Pule da koriste ta parkirlišta. Napominjem da su obe čestice su u vlasništvu Grada Pule. Kako da građanin postupi u slučaju da mu zaštitar na ulaznoj rampi ne dopusti ulazak vozilom na te čestice koje su u vlasništvu Grada?

Lokacija

Trenutno nema komentara za ovu prijavu!