Verudna

Tekst prijave

Nepropisno parkiranje na autobusnoj na Verudi

Lokacija

  1. Redarstvo
    Redarstvo7. rujna 2023. 07:42

    Prometni redari izašli su po prijavi na teren i navedenoj lokaciji nisu zatekli predmetno vozilo.