Zagrebačka

Tekst prijave

Zagrebacka ulica, nakon radova izvodac radova nije asflatirao prekop.Potrebno asfaltiranje prekopa.

Lokacija

Slike nakon intervencije

 1. Redarstvo
  Redarstvo11. studenoga 2022. 08:38

  Poštovani, Rok za sanaciju je 14.11.2022.g.

 2. Prijavitelj
  Prijavitelj19. studenoga 2022. 12:43

  Postovani, danas smo 19.11.2022 godine, te prekop do danasnjeg dana nije saniran.Problem i dalje postoji i nije rijesen.

 3. Redarstvo
  Redarstvo24. studenoga 2022. 17:18

  Poštovani, zbog radova na Giardinima i moguće gužve koja bi nastala ako bi se istovremeno zatvorile obje ulice produžen je rok za sanaciju. Na dodatno produženje su utjecale i meto prilike. Sa današnjim danom je prekop saniran. Izvođaču radova je dodatno ukazao da prilikom sanacije ne treba čekati krajnji rok koji iznosi 30 dana od završetka radova već da planira sanaciju u čim kraćem roku. Za razliku od prethodnih sanacija preklopa možete vidjeti da je širina sanirane površine šira od samih kanala kako bi se prevenirati propadanje terena uslijed prometa. Ovakav pristup saniranom dijelu kolnika i nadzor od strane redarstva je imperativ za buduće prekope. Ukoliko uočite odstupanja od ovoga kod novih preklopa slobodno nas kontaktirajte. Srdačan pozdrav,