Zatrpan

Tekst prijave

Zatrpan šaht, kolhiđanska ulica pored kućnog broja 6

Lokacija

Slike nakon intervencije

  1. Pula Herculanea d.o.o.
    Pula Herculanea d.o.o.2. ožujka 2023. 19:40

    Nadležne službe su postupile prema prijavi i očistile predmetni šaht.