Zatrpan

Tekst prijave

Zatrpan šaht, kolhiđanska ulica 6

Lokacija

  1. Pragrande d.o.o. (javna odvodnja)
    Pragrande d.o.o. (javna odvodnja)28. veljače 2023. 08:25

    Obilaskom lokacije 27.02.2023. Komunalni redari su utvrdili da je šaht na navedenoj adresi očišćen što su evidentirali fotografijom istog.