Zamjena

Trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o. odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (kolnik) i uvođenje privremene regulacije prometa u Gočanskoj ulici za potrebe zamjene dotrajale ulične vodovodne mreže s kućnim priključcima. Sukladno rješenju, izvođač radova - trgovačko društvo Kubik d.o.o. Pula - iste planira izvesti u razdoblju od 6. do 28. rujna 2021. godine u kojem periodu će na snazi biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatan oprez i poštivanje prometne signalizacije.

Lokacija