Na hidrobazi stepenište stoji u zraku

U izradi Na hidrobazi stepenište stoji u zraku

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Svaki dan nepropisno parkiran kombi

Riješeno Svaki dan nepropisno parkiran kombi

Konstrukcija koja nema nikakvu funkciju

U izradi Konstrukcija koja nema nikakvu funkciju

Napušteno vozilo

U izradi Napušteno vozilo

Napušteno vozilo

U izradi Napušteno vozilo

Ne dopustiva mreža

Nerješivo Ne dopustiva mreža

Potrebno počistit

Nerješivo Potrebno počistit

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

 Ne uređena zelena površina

U izradi Ne uređena zelena površina

Ruglo u samom centru grada

Primljeno Ruglo u samom centru grada

Potrebno sanirati nogostup

U izradi Potrebno sanirati nogostup

Bršljan na trotoaru

U izradi Bršljan na trotoaru

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Potrebno pomaknut kantu

U izradi Potrebno pomaknut kantu

Svakodnevno bezobrazno parkiranje

U izradi Svakodnevno bezobrazno parkiranje

Nakrivljena ulična rasvjeta

Primljeno Nakrivljena ulična rasvjeta

Porazbijane su lampe

Riješeno Porazbijane su lampe

Grane se nadvile nad cestu

Riješeno Grane se nadvile nad cestu

Potrebna kanta za otpatke pored klupe

U fazi razmatranja Potrebna kanta za otpatke pored klupe

Pokupiti veliko kamenje iz parka

Riješeno Pokupiti veliko kamenje iz parka

OPREZ rasvjetni stup pod NAPONOM

Riješeno OPREZ rasvjetni stup pod NAPONOM

Nestala tabla

Riješeno Nestala tabla

Nelegalno parkiranje

Riješeno Nelegalno parkiranje

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta