Ljepljenje oglasa

Primljeno Ljepljenje oglasa

Korijenje stabla sa slike je probilo i podiglo asfalt na kolniku i na pločniku

U fazi razmatranja Korijenje stabla sa slike je probilo i podiglo asfalt na kolniku i na pločniku

Prljav ulaz u centralu

Riješeno Prljav ulaz u centralu

Potrebno uredit prilaz

Primljeno Potrebno uredit prilaz

Mjesni odbori

U fazi razmatranja Mjesni odbori

Red i mir

Riješeno Red i mir

Prijedlog za Ciscuttia

U fazi razmatranja Prijedlog za Ciscuttia

Prijedlog za javnu rasvjetu i nogostup

U fazi razmatranja Prijedlog za javnu rasvjetu i nogostup

Prijedlog za koševe za pseći izmet

U fazi razmatranja Prijedlog za koševe za pseći izmet

Prijedlog za stabla

Riješeno Prijedlog za stabla

Autobus za banjole

Riješeno Autobus za banjole

Prijedlog micanja ograde

Riješeno Prijedlog micanja ograde

Prijedlog za bolje parkiranje

Riješeno Prijedlog za bolje parkiranje

Prijedlog za nogostup

U izradi Prijedlog za nogostup

Prijedlog za riješavanje izmeta

Riješeno Prijedlog za riješavanje izmeta

Prijedlog parka za pse

Riješeno Prijedlog parka za pse

Nekoliko prijedloga za Pulapromet

U izradi Nekoliko prijedloga za Pulapromet

Ne ubijati napuštene životinje nakon 60 dana

U izradi Ne ubijati napuštene životinje nakon 60 dana

Prijedlog za javnu rasvjetu

U izradi Prijedlog za javnu rasvjetu

Prijedlog za ovaj atraktivni dio Pule

Nerješivo Prijedlog za ovaj atraktivni dio Pule

Prijedlog da se kino preimenuje

Riješeno Prijedlog da se kino preimenuje

Prijedlog nogostupa

Riješeno Prijedlog nogostupa

Prijedlog za bolje vrednovanje Renata Pernića

U fazi razmatranja Prijedlog za bolje vrednovanje Renata Pernića

Prijedlog za tridesetogodišnjicu smrti Serđa Blažića Đosera

U fazi razmatranja Prijedlog za tridesetogodišnjicu smrti Serđa Blažića Đosera