Puna kanta

Riješeno Puna kanta

Blato na prometnici

Riješeno Blato na prometnici

Svakodnevno bezobrazno parkiranje

Riješeno Svakodnevno bezobrazno parkiranje

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Bršljan na trotoaru

Riješeno Bršljan na trotoaru

Potrebno sanirati nogostup

Riješeno Potrebno sanirati nogostup

 Ne uređena zelena površina

Riješeno Ne uređena zelena površina

Potrebno pomaknut kantu

Riješeno Potrebno pomaknut kantu

Konstrukcija koja nema nikakvu funkciju

Riješeno Konstrukcija koja nema nikakvu funkciju

Na hidrobazi stepenište stoji u zraku

Riješeno Na hidrobazi stepenište stoji u zraku

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Svaki dan nepropisno parkiran kombi

Riješeno Svaki dan nepropisno parkiran kombi

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Opasnost urušavanja zida

Riješeno Opasnost urušavanja zida

Cijev

Riješeno Cijev

Pokupiti veliko kamenje iz parka

Riješeno Pokupiti veliko kamenje iz parka

Grane se nadvile nad cestu

Riješeno Grane se nadvile nad cestu

Porazbijane su lampe

Riješeno Porazbijane su lampe

Nestala tabla

Riješeno Nestala tabla

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Nelegalno parkiranje

Riješeno Nelegalno parkiranje

Šljunak na šetnici

Riješeno Šljunak na šetnici

Savijena i srušena stabla

Riješeno Savijena i srušena stabla