Krupni otpad

Riješeno Krupni otpad

Sanaccija

Riješeno Sanaccija

Opasno gradilište za djecu

Riješeno Opasno gradilište za djecu

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Neprimjereno parkiranje

Riješeno Neprimjereno parkiranje

Rampa na drugu poziciju

Riješeno Rampa na drugu poziciju

Ulična rasvjeta

Riješeno Ulična rasvjeta

Samoinicijativno od stanovnika zgrade postavljeni betonske prepreke i žardinjere s cvijećem

Riješeno Samoinicijativno od stanovnika zgrade postavljeni betonske prepreke i žardinjere s cvijećem

Ustaška obilježja

Riješeno Ustaška obilježja

Potrebno počistit WC-e

Riješeno Potrebno počistit WC-e

Semafor na v.vrhu je i dalje kočnica

Riješeno Semafor na v.vrhu je i dalje kočnica

Postavit kantu

Riješeno Postavit kantu

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Krupno smeće

Riješeno Krupno smeće

Potrebno pokosit

Riješeno Potrebno pokosit

Potreban trotoar i pijesacki prijelaz

Riješeno Potreban trotoar i pijesacki prijelaz

Potrebno pokosit

Riješeno Potrebno pokosit

Stabla na bolničkom parkingu

Riješeno Stabla na bolničkom parkingu

Potrebno počistit

Riješeno Potrebno počistit

Potrebno porezati grm

Riješeno Potrebno porezati grm

Potrebno pokositi

Riješeno Potrebno pokositi

Otpad

Riješeno Otpad

Parkiranje na zelenoj površini

Riješeno Parkiranje na zelenoj površini

Neispravna rasvjeta

Riješeno Neispravna rasvjeta

Potreban poklopac na kanti

Riješeno Potreban poklopac na kanti