Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

napušteno vozilo

Riješeno napušteno vozilo

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Valvazorova 1, razvaljen stup i asfalt

Riješeno Valvazorova 1, razvaljen stup i asfalt

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Auto parkiran u Tommaseovoj na raskrizju prema vili Vulin

Riješeno Auto parkiran u Tommaseovoj na raskrizju prema vili Vulin

Kablovi od struje pali skoro do poda

Riješeno Kablovi od struje pali skoro do poda

Red i mir

Riješeno Red i mir

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Problem prometa u ulici Castropola

Riješeno Problem prometa u ulici Castropola

Saniranje uspona

Riješeno Saniranje uspona

Opasna šuma

Riješeno Opasna šuma

Psi bez povodca

Riješeno Psi bez povodca

Neprimjereno parkiranje

Riješeno Neprimjereno parkiranje

Neprimjereno parkiranje

Riješeno Neprimjereno parkiranje

Terasa od kafića na Valkanama opasna

Riješeno Terasa od kafića na Valkanama opasna

Grafiti

Riješeno Grafiti

Motor

Riješeno Motor

Uspon sv. Franje Asiskog

Riješeno Uspon sv. Franje Asiskog

Krupni otpad

Riješeno Krupni otpad

Divlje odlagalište Vitezićeva ulica

Riješeno Divlje odlagalište Vitezićeva ulica

Divlje odlagalište otpada u centru grada

Riješeno Divlje odlagalište otpada u centru grada

Divlje odlagalište

Riješeno Divlje odlagalište

Napušteno vozilo

Riješeno Napušteno vozilo

Vec dva dana je ovako parkiran

Riješeno Vec dva dana je ovako parkiran