Background Image

Statistike

525

Ukupno prijava

81%

Riješenih prijava

11

Intervencija održavanja

24

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
525 408 1 24 24 dana 11 62

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Grad Pula 503 22 7 22
Pula Herculanea 11 0 3 0
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu 6 0 0 0
Pula Parking d.o.o. 4 0 0 0
Pulapromet d.o.o. 0 1 0 1
Lučka uprava Pula 0 0 0 0
Vodovod Pula d.o.o. 0 0 0 0
Pula Sport d.o.o. 0 0 0 0
Plinara d.o.o. 0 0 0 0
Monte Giro d.o.o. 0 0 0 0
Luka Pula d.o.o. 0 0 0 0
Kaštijun d.o.o. 0 0 0 0
Fratarski d.o.o. 0 0 0 0
Castrum Pula 97 d.o.o. 0 0 0 0
Pragrande d.o.o. (javna odvodnja) 0 0 0 0
Tržnica d.o.o. 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Prometnice 132 2 3 12
Ilegalni otpad 91 0 0 0
Promet 51 1 0 1
Zelene površine 45 3 2 6
Javna rasvjeta 37 0 0 1
Ekologija 30 0 1 2
Neprimjereno parkiranje 20 0 0 0
Nekretnine 17 0 0 1
Predškolstvo i školstvo 14 0 1 4
Sport i zdrav život 11 0 0 2
More i obala 11 0 0 3
Napuštena vozila 11 0 0 0
Kultura i tradicija 4 1 0 1
Grafiti 4 0 0 0
Javni red i mir 3 0 0 0
Pohvale 1 0 0 1
Zdravstvo 1 0 0 1