Background Image

Statistike

728

Ukupno prijava

87%

Riješenih prijava

11

Intervencija održavanja

24

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
728 602 0 24 25 dana 11 62

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Grad Pula 705 22 7 22
Pula Herculanea 12 0 3 0
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu 6 0 0 0
Pula Parking d.o.o. 4 0 0 0
Pulapromet d.o.o. 0 1 0 1
Lučka uprava Pula 0 0 0 0
Vodovod Pula d.o.o. 0 0 0 0
Pula Sport d.o.o. 0 0 0 0
Plinara d.o.o. 0 0 0 0
Monte Giro d.o.o. 0 0 0 0
Luka Pula d.o.o. 0 0 0 0
Kaštijun d.o.o. 0 0 0 0
Fratarski d.o.o. 0 0 0 0
Castrum Pula 97 d.o.o. 0 0 0 0
Pragrande d.o.o. (javna odvodnja) 0 0 0 0
Tržnica d.o.o. 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Prometnice 153 2 3 12
Ilegalni otpad 120 0 0 0
Zelene površine 62 3 2 6
Ekologija 59 0 1 2
Promet 57 1 0 1
Javna rasvjeta 57 0 0 1
Neprimjereno parkiranje 37 0 0 0
Napuštena vozila 37 0 0 0
Nekretnine 23 0 0 1
More i obala 18 0 0 3
Sport i zdrav život 16 0 0 2
Predškolstvo i školstvo 15 0 1 4
Grafiti 14 0 0 0
Kultura i tradicija 5 1 0 1
Javni red i mir 3 0 0 0
Pohvale 2 0 0 1
Zdravstvo 1 0 0 1