Background Image

Statistike

320

Ukupno prijava

80%

Riješenih prijava

10

Intervencija održavanja

24

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
320 245 5 24 14 dana 10 52

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Grad Pula 299 22 6 22
Pula Herculanea 10 0 3 0
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu 6 0 0 0
Pula Parking d.o.o. 4 0 0 0
Pulapromet d.o.o. 0 1 0 1
Lučka uprava Pula 0 0 0 0
Vodovod Pula d.o.o. 0 0 0 0
Pula Sport d.o.o. 0 0 0 0
Plinara d.o.o. 0 0 0 0
Monte Giro d.o.o. 0 0 0 0
Luka Pula d.o.o. 0 0 0 0
Kaštijun d.o.o. 0 0 0 0
Fratarski d.o.o. 0 0 0 0
Castrum Pula 97 d.o.o. 0 0 0 0
Pragrande d.o.o. (javna odvodnja) 0 0 0 0
Tržnica d.o.o. 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Prometnice 86 2 2 9
Ilegalni otpad 54 0 0 0
Promet 35 1 0 1
Zelene površine 27 3 2 4
Nekretnine 12 0 0 1
Ekologija 11 0 1 1
Predškolstvo i školstvo 10 0 1 4
More i obala 9 0 0 3
Javna rasvjeta 9 0 0 0
Sport i zdrav život 4 0 0 0
Napuštena vozila 4 0 0 0
Kultura i tradicija 2 1 0 0
Javni red i mir 3 0 0 0
Neprimjereno parkiranje 2 0 0 0
Grafiti 2 0 0 0
Zdravstvo 1 0 0 1
Pohvale 1 0 0 1