Background Image

Statistike

1171

Ukupno prijava

72%

Riješenih prijava

11

Intervencija održavanja

30

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
1171 818 6 30 27 dana 11 62

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Grad Pula 1039 28 7 28
Pula Herculanea 113 0 3 0
Pula Parking d.o.o. 7 0 0 0
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu 6 0 0 0
Pulapromet d.o.o. 0 1 0 1
Lučka uprava Pula 1 0 0 0
Vodovod Pula d.o.o. 0 0 0 0
Pula Sport d.o.o. 0 0 0 0
Plinara d.o.o. 0 0 0 0
Monte Giro d.o.o. 0 0 0 0
Luka Pula d.o.o. 0 0 0 0
Kaštijun d.o.o. 0 0 0 0
Fratarski d.o.o. 0 0 0 0
Castrum Pula 97 d.o.o. 0 0 0 0
Pragrande d.o.o. (javna odvodnja) 0 0 0 0
Tržnica d.o.o. 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Prometnice 223 3 3 12
Ilegalni otpad 209 0 0 0
Ekologija 107 1 1 2
Zelene površine 97 4 2 6
Javna rasvjeta 89 0 0 1
Neprimjereno parkiranje 83 0 0 0
Napuštena vozila 81 0 0 0
Promet 73 1 0 1
Nekretnine 34 0 0 1
Grafiti 26 0 0 0
Sport i zdrav život 24 0 0 2
Predškolstvo i školstvo 23 0 1 4
More i obala 22 0 0 3
Kultura i tradicija 6 2 0 1
Javni red i mir 7 1 0 0
Pohvale 2 0 0 1
Turizam 2 0 0 0
Zdravstvo 1 0 0 1
Košnja 1 0 0 0