Background Image

Statistike

954

Ukupno prijava

77%

Riješenih prijava

11

Intervencija održavanja

30

Prijedloga

Raspodjela prijava

Sljedeći graf prikazuje omjer izmedju vrsta poslova te prikazuje i ukupan broj riješenih prijava.

Poslovi po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava, poslova i prijedloga po službama.

Prijave po kategorijama

Sve prijave imaju barem jednu ili više kategorija u koje spadaju. Na sljedečem grafu prikazuje se postotak prijava, poslova i prijedloga u svkoj kategoriji.

U brojkama

Ukupno prijava Riješenih prijava Prijava ovaj tjedan Prijedloga Prosječno vrijeme riješavanja Poslova održavanja Projekata
954 708 13 30 27 dana 11 62

Prijava po službama

Služba Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Grad Pula 907 28 7 28
Pula Herculanea 31 0 3 0
Pula Parking d.o.o. 6 0 0 0
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu 6 0 0 0
Pulapromet d.o.o. 0 1 0 1
Lučka uprava Pula 1 0 0 0
Vodovod Pula d.o.o. 0 0 0 0
Pula Sport d.o.o. 0 0 0 0
Plinara d.o.o. 0 0 0 0
Monte Giro d.o.o. 0 0 0 0
Luka Pula d.o.o. 0 0 0 0
Kaštijun d.o.o. 0 0 0 0
Fratarski d.o.o. 0 0 0 0
Castrum Pula 97 d.o.o. 0 0 0 0
Pragrande d.o.o. (javna odvodnja) 0 0 0 0
Tržnica d.o.o. 0 0 0 0

Kategorije prijava

Kategorija Broj prijava Broj prijedloga Broj poslova održavanja Broj projekata
Prometnice 184 3 3 12
Ilegalni otpad 166 0 0 0
Zelene površine 88 4 2 6
Ekologija 82 1 1 2
Javna rasvjeta 75 0 0 1
Promet 63 1 0 1
Neprimjereno parkiranje 61 0 0 0
Napuštena vozila 53 0 0 0
Nekretnine 31 0 0 1
Grafiti 21 0 0 0
More i obala 21 0 0 3
Sport i zdrav život 19 0 0 2
Predškolstvo i školstvo 18 0 1 4
Javni red i mir 7 1 0 0
Kultura i tradicija 5 2 0 1
Pohvale 2 0 0 1
Turizam 2 0 0 0
Zdravstvo 1 0 0 1
Košnja 1 0 0 0