Na hidrobazi stepenište stoji u zraku

U izradi Na hidrobazi stepenište stoji u zraku

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

Svaki dan nepropisno parkiran kombi

Riješeno Svaki dan nepropisno parkiran kombi

Konstrukcija koja nema nikakvu funkciju

U izradi Konstrukcija koja nema nikakvu funkciju

Napušteno vozilo

U izradi Napušteno vozilo

Napušteno vozilo

U izradi Napušteno vozilo

Ne dopustiva mreža

Nerješivo Ne dopustiva mreža

Potrebno počistit

Nerješivo Potrebno počistit

Javna rasvjeta

Riješeno Javna rasvjeta

 Ne uređena zelena površina

U izradi Ne uređena zelena površina

Bršljan na trotoaru

U izradi Bršljan na trotoaru

Potrebno pomaknut kantu

U izradi Potrebno pomaknut kantu

Nakrivljena ulična rasvjeta

Primljeno Nakrivljena ulična rasvjeta